пʼятницю, 23 березня 2018 р.

Звіт про роботу Центру 2017р.


                                              
До вирішення проблем далеко, але
позитивні зміни накреслилися
Про роботу Рахівського районного центру комплексної
реабілітації для осіб з інвалідністю у 2017 році :
Публікуючи щорічні звіти ми ділимося з громадськістю своїми досягненнями, прагнемо привернути увагу до проблем, що не вирішуються, намічаємо шляхи їх вирішення.

Рахівський районний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідеістю (далі-Центр) протягом 2017 року організовував свою роботу у відповідності до Положення про Центр та затвердженого плану роботи.
Протягом звітного періоду реабілітаційні послуги в Центрі отримували особи з інвалідністю, проте, як і в попередньому році, зусилля працівників Центру були спрямовані на надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю, як найбільш вразливій верстві населення.
Основними видами реабілітації, що використовуються в Центрі, є соціальна реабілітація, яка проводиться в комплексі з психологічною  та  педагогічною реабілітацією, а основними напрямками роботи – соціально-оздоровчі заходи (в т. ч. лікувальний масаж та лікувальна фізкультура); виявлення та розвиток індивідуальних здібностей дитини; педагогічна корекція; навчальні індивідуальні та групові заняття; казкотерапія; формування навичок між особистого спілкування; освоєння навичок самообслуговування; логопедична корекція;  розвиток фізичних здібностей;  психологічна діагностика особистості дитини-інваліда; надання консультативної  допомоги сім’ям, які мають дитину-інваліда.
Фахівці Центру в своїй роботі використовують індивідуальну та групову форми занять з дітьми-інвалідами. Індивідуальні проводяться безпосередньо у Центрі, групові – у Центрі та Центральній районній бібліотеці. Масажні процедури та заняття з фахівцем з фізичної реабілітації проводяться в Центрі, а з особами з інвалідністю та дітьми-інвалідами, які не рухаються, або малорухливі – безпосередньо за місцем проживання.
Реабілітаційний курс проводиться по індивідуальних програмах реабілітації за рішенням реабілітаційної комісії Центру. Тривалість одного курсу реабілітації складає, в середньому, 2 місяці. Всі реабілітаційні послуги фахівцями Центру надаються безкоштовно. Зарахування в Центр пацієнтів здійснюється за направленням управління соціального захисту населення Рахівської райдержадміністрації, куди їх скеровують лікувальні установи, та за заявами батьків із поданням необхідних документів.
Протягом 2017 року у Центрі реабілітаційні послуги отримали  61 особа з інвалідністю (51 діти-інваліди та 10 інвалідів). Для порівняння: за 2016 рік - 57осіб, з них дітей –інвалідів  43 та 14 – інвалідів. Тобто загальний ріст складає 4 особи, з них, по відношенню до дітей з інвалідністю спостерігається позитивна динаміка (більше на 8 осіб), кількість інвалідів за звітний період зменшилася на 4.
Вікова категорія дітей-інвалідів  від 2 до 18 років, інвалідів від 18 років і старші. За захворюваннями діти-інваліди: ДЦП, порушення опорно-рухового апарату, аутизм, синдром Дауна, ЗПМР, родові травми, ВВР головного мозку  та інші, дорослі: ДЦП, перенесені інсульти, травми, коксартрози, міопатія Ерва та інші.
Контингент пацієнтів Центру: основна частина, це діти-інваліди з м.Рахова, проте центр відвідують діти-інваліди з сіл Ділове, Костилівки, .Білин, Розтоки, Богдан, Кваси, Чорна Тиса, смт.Ясіня, особи з інвалідністю – з м.Рахова.
Одним з шляхів інтеграції дітей-інвалідів в суспільне життя, їх соціалізації  є залучення до участі у масових заходах, де їм надається можливість спілкування один з одним та з своїми ровесниками. Протягом 2017  року фахівцями Центру спільно з Районним будинком культури, Районним будинком дитячої та юнацької творчості, Районною бібліотекою крім групових занять підготовлено та проведено ряд масових заходів для дітей-інвалідів та їх батьків, в тому числі із залученням тих, які не проходять реабілітацію у Центрі. У центральній районній бібліотеці, за участі РБДЮТ проведено групове заняття «Криниця маминого серця» у травні,  у районному будинку культури - до Дня захисту дітей у червні, до  Міжнародного Дня інвалідів та Новорічний ранок для дітей-інвалідів – у грудні. У Рахівській ЗОШ I-III ступенів в приміщенні актового залу проведено «Світо Святого Миколая» під час якого проведено групове заняття та святкова вистава поставлена учнями школи. Ці заходи проводяться також для популяризації роботи Центру та залучення до нього дітей-інвалідів, які з різних причин не відвідують Центр.
Організація роботи Центру та надання реабілітаційних послуг протягом року забезпечувалися відповідними фахівцями. Згідно штатного розпису на 2017 рік  у Центрі було 5,25 штатних одиниць. Крім директора, головного бухгалтера (0,75 посадового окладу) та прибиральниці (0,25 посадового окладу), працювали фахівці: учитель - реабілітолог, учитель - логопед, практичний психолог, сестра медична з масажу, фахівець з фізичної реабілітації).
Всі фахівці Центру, крім вчителя-реабілітолога, працюють за сумісництвом на 0,5 посадового окладу. 
Для медичного супроводу та консультативної роботи працює лікар-невролог  на 0,25 посадового окладу.
Спеціалісти центру, крім надання реабілітаційних послуг займаються методичною роботою, також надають фахові консультації особам з інвалідністю та батьками, що утримують дітей-інвалідів.
Позитивним в роботі центру є те, що на його базі щорічно проходять виробничі практики студенти різних вищих учбових навчальних закладів, що в свою чергу сприяє покращенню іміджу Центру. В 2017 році на базі Центру проходили практику студенти вищих навчальних закладів - студент 4 курсу Львівського державного університету фізичної культури, студент 3 курсу Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»-2 рази, 2016 році практику на базі Центру проходила студентка вищого навчального закладу - Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука м.Рівне.)
На організацію роботи Центру впливає цілий ряд чинників. Основні з них, це умови роботи – забезпечення відповідними приміщеннями та обладнанням, забезпечення фаховими спеціалістами та забезпечення пацієнтами.
Мінімальні умови для діяльності Центру створені, проте вони вкрай недостатні. На сьогодні Центр має один службовий кабінет для розміщення адміністрації і спеціалістів, один кабінет для занять, один кабінет для фізичної реабілітації та санвузол. Кількість пацієнтів Центру з року в рік зростає і наявних приміщень недостатньо для проведення повноцінних занять. Якщо протягом 2016 року для проведення капітального ремонту та придбання обладнання Центру кошти не виділялися взагалі, то в 2017 році Рахівська міська рада виділила на потреби Центру 20,0 тис. грн. За рахунок цих коштів проведено капітальний ремонт частини коридору та частково одного кабінету.
Недостатнім залишається кадрове забезпечення Центру:тривалий час не вирішувалося питання структури та граничної чисельності працівників. Проте, в кінці року, при формуванню штатів на 2018 рік вдалося розробити та затвердити штатний розпис Центру, де передбачено 15,5 штатних одиниць. Це  дасть змогу, при відповідному фінансуванні, перевести фахівців Центру на повний посадовий оклад та збільшити ефективність та покращити якість їх роботи загалом.
На початку діяльності Центру залучення інвалідів і в першу чергу, дітей –інвалідів до реабілітаційного процесу було проблематичним через відсутність у населення інформації про Центр, недостатню роз’яснювальну роботу та нерозуміння батьками необхідності реабілітації дітей з інвалідністю. Складна соціально-економічна ситуація в наш час також не дає батькам, які мають на утриманні дітей-інвалідів, змоги забезпечити їх необхідною кількістю та об’ємом реабілітаційних послуг. Проте, на сьогодні ситуація змінюється на краще. Як наведено вище, з року в рік кількість пацієнтів Центру зростає. До Центру звертаються діти-інваліди з віддалених населених пунктів. Зараз набуває актуальності питання тимчасового перебування в Центрі дітей-інвалідів. На сьогодні їх перебування обмежено індивідуальними та груповими заняттями. В той же час Положенням про Центр передбачено тимчасове перебування дітей-інвалідів у Центрі протягом дня (на це є також запит батьків). В наших умовах через відсутність облаштованих приміщень, спеціального обладнання та кадрів зробити це, поки-що, не можливо.
Життєдіяльність Центру протягом звітного періоду  забезпечувалася за рахунок коштів місцевого бюджету. На 2017 рік було затверджено загальний фонд в сумі 447,9тис.грн, з них на заробітну плату 349,7 тис.грн.,  нарахування на заробітну плату 77,05 тис.грн., оплату комунальних та інших послуг 14,0 тис.грн., інші поточні видатки – 2,0 тис.грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 4,485 тис.грн. Для порівняння:на 2016 рік було затверджено загальний фонд в сумі 346,9 тис.грн, з них на заробітну плату 273,8 тис.грн., нарахування на заробітну плату 55,0 тис.грн., оплату комунальних та інших послуг – 12,8 тис.грн, інші поточні видатки - 0,825 тис.грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 4,475 тис.грн.
Станом на 31.12.2017 року  всі видатки були профінансовані в повному обсязі: заробітна плата в сумі 349,7 тис.грн., нарахування на заробітну плату 76,8 тис.грн., оплата комунальних та інших послуг – 14,4 тис.грн, інші поточні видатки - 0,5 тис.грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 5,0 тис.грн., капітальні видатки – 20.0  тис.грн.
Як видно з наведених даних ріст фінансування відбувся тільки за рахунок росту заробітної плати та нарахування на заробітну плату.
Також, за рахунок залучених коштів Рахівським БФ СРОЗІ закуплено та вставлено два металопластикові вікна.
Враховуючи суспільний запит на надання реабілітаційних послуг учасникам АТО сесія районної ради у червні 2016 року внесла зміни у Положення про Центр та прийняла окреме рішення, яким надала дозвіл на безкоштовне надання реабілітаційних послуг цій категорії громадян. Проте, на сьогодні для створення умов, щоб забезпечити їх реабілітаційними послугами ні з районного бюджету, ні за рахунок спонсорів кошти не виділялися.
          У відповідності до наказу Мінсоцполітики України від 09.08.2016 р.№855 «Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю» сесією районної ради 24 травня 2017 року прийнято рішення: "Про зміну назви Рахівського районного реабілітаційного центру для інвалідів та дітей­-інвалідів та затвердження Положення про комунальну установу «Рахівський районний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю» Рахівської районної ради."  Та внесено інші відповідні зміни в попередні рішення сесій районної ради, що стосувалися Центру. 
Ці зміни дадуть змогу Центру, з одного боку, ефективніше працювати:  залучати кошти від спонсорів, покращувати матеріально-технічну базу, підбирати нові кадри, збільшувати кількість пацієнтів, з другого боку -   більше уваги приділяти питанням організації роботи з учасникам АТО шляхом забезпечення їх безкоштовними реабілітаційними послугами, покращення їх фізичного та психоемоційного стану.
Позитивним сигналом для Центру стало те, що в грудні 2017 року сесією районної ради затверджено бюджет Рахівського району на 2018 рік в якому Центру передбачено виділити 55,3 тис.грн. для капітального ремонту.
         Окремо слід відмітити допомогу центру з боку голови Рахівської міської ради Медвідя В.В. та депутатського корпусу в цілому, які протягом року виділяли кошти на придбання подарунків дітям інвалідам під час відзначення Міжнародного дня захисту дітей,  Свята Миколая, Новорічного ранку.  Також міською радою підсипано гравієм частину вулиці Харківської перед приміщенням Центру.
Підсумовуючи вищенаведене слід відмітити, що незважаючи на обмежені можливості Центр забезпечує виконання передбачених Положенням завдань та підтримує позитивну динаміку в роботі. Так, за рахунок залучення дітей-інвалідів до реабілітаційного процесу, в тому числі через популяризацію його роботи, проведення масових заходів, кількість пацієнтів та кількість наданих реабілітаційних послуг зросла. Фахівцями Центру накопичено певний позитивний досвід роботи, що дало можливість батькам, які утримують дітей-інвалідів повірити в можливості Центру, через що Центр продовжують відвідувати діти-інваліди з віддалених населених пунктів. Вищі учбові навчальні заклади продовжують направляти студентів для проходження практики. Робота Центру систематично висвітлюється в мережі Інтернет в блозі: ТЕРИТОРІЯ ДОБРА І МИЛОСЕРДДЯ та районній газеті «Зоря Рахівщини». 
Проблеми Центру з року в рік залишаються практично тими ж самими: це і недостатє фінансування капітального ремонту приміщень, придбання спеціального обладнання та інвентаря, відсутність належного кадрового забезпечення. Проте, позитивні зміни намітилися і це дасть поштовх для вирішення проблем у поточному раці.                                                                           Михайло Будніков,
директор Центру

Немає коментарів:

Дописати коментар