понеділок, 15 лютого 2016 р.

Звіт про роботу Рахівського районного реабілітаційного центру для інвалідів та дітей-інвалідів у 2015 році.Рахівський районний реабілітаційний центр для інвалідів та дітей-інвалідів (далі-Центр) протягом 2015 року організовував свою роботу у відповідності до Положення про Центр та затвердженого плану роботи.
Протягом звітного періоду, як і в попередньому році, зусилля працівників Центру були спрямовані на надання реабілітаційних послуг дітям-інвалідам, як найбільш вразливій верстві населення.
Основним видом реабілітації, що використовується в Центрі, є соціальна реабілітація, яка проводилася в комплексі з психологічною  реабілітацією, що передбачає проведення психологічної діагностики особи дитини-інваліда, визначення і використання форм, методів, засобів, термінів і процедур психологічної корекції, консультування і психологічного прогнозування та  педагогічною реабілітацією – це застосування засобів спеціального навчання і виховання дітей з обмеженими можливостями з метою формування особи, яка має певний рівень знань. Крім того, ще основними формами і методами реабілітації, які використовувалися в Центрі протягом року були: логопедична корекція, фізична реабілітація та масаж.

Основні напрямки роботи Центру – соціально-оздоровчі заходи (в т. ч. лікувальний масаж та лікувальна фізкультура); виявлення та розвиток індивідуальних здібностей дитини; педагогічна корекція; навчальні індивідуальні та групові заняття; казкотерапія; формування навичок між особистого спілкування; освоєння навичок самообслуговування; логопедична корекція;  надання комп’ютерних знань; розвиток фізичних здібностей;  психологічна діагностика особистості дитини-інваліда; надання консультативної  допомоги сім’ям, які мають дитину-інваліда.
Фахівці використовують індивідуальну та групову форми занять з дітьми-інвалідами. Індивідуальні проводяться безпосередньо у Центрі, групові – у Центрі та Центральній районній бібліотеці. Масажні процедури та заняття з фахівцем з фізичної реабілітації проводяться у визначені часи в районній лікарні, а з інвалідами та дітьми-інвалідами, які не рухаються, або малорухливі – безпосередньо за місцем проживання.
           Під час курсу реабілітації на заняттях з вчителем – реабілітологом  діти набувають навичок міжособистого спілкування, інтегруються у дитячий колектив та почувають себе частинкою суспільства. Сумісні заняття та ігри виховують у дітей навички дотримання певних правил та  дисципліни. Поліпшується загальний стан дітей, тактильна чутливість, підвищується розумова та фізична активність. Діти набувають комп’ютерних знань, розширяють кругозір, знайомляться  з природою рідного краю, розвивають грубу та дрібну моторику, а також поширюють навички з самообслуговування, які дають  впевненість у собі та збавляють від почуття залежності, що добре впливає   на психоемоційний стан дітей.
За допомогою роботи психолога, що проводить діагностику особистості дитини – інваліда та визначає форми, методи та засоби реабілітації, у  дітей виявляються  індивідуальні здібності, які вдома не проявлялись або на них не звертали увагу. Логопед центру діагностує граматичну будову мови  дитини, стан артикуляційного апарату, вимову звуків, наявність учбових, господарсько – побутових навичок та навичок з самообслуговування. Тому заняття з логопедом якісно впливають на розвиток артикуляційного апарату, поліпшують звуковимову та збагачують словниковий запас дітей.
Реабілітаційний курс проводився по індивідуальних програмах реабілітації за рішенням реабілітаційної комісії Центру. Тривалість одного курсу реабілітації дитини - інваліда складала, в середньому, 2 місяці. Всі реабілітаційні послуги фахівцями Центру надаються безкоштовно. Зарахування в Центр пацієнтів здійснювалося за направленням управління соціального захисту населення Рахівської райдержадміністрації, куди їх скеровують лікувальні установи, та за заявами батьків із поданням необхідних документів.
Протягом 2015 року у Центрі реабілітаційні послуги отримали всього 57 осіб, з них дітей – інвалідів  44 (у 2014 році – всього 32, з них 29 дітей-інвалідів). Тобто, відбулося збільшення кількості пацієнтів  у 1,78 рази. При цьому кількість наданих послуг зросла з 1641 за 2014 рік до 5913 у 2015 році, або у 3,6 рази.  Вікова категорія дітей-інвалідів  від 2 до 18 років. За захворюваннями: ДЦП, порушення опорно-рухового апарату, синдром Дауна та інші.
Контингент пацієнтів Центру стабільний – це діти-інваліди з м.Рахова, с.Костилівки та с.Білин, та інваліди з м.Рахова. Проте, вперше в 2015 році  Центр відвідували діти-інваліди з віддалених населених пунктів – сіл Водиця та Богдан, інвалід із смт.Великий Бичків.
Інваліди-дорослі в більшості випадків інтегровані в суспільне життя і ті в кого збережений інтелект на необхідному рівні здатні в певній мірі подбати про себе. Діти-інваліди також повинні інтегруватися в суспільне життя, але через нерозуміння батьків, а в більшості випадків і через відсутність можливостей, не можуть цього робити. Одним з шляхів соціалізації дітей-інвалідів є залучення їх до участі у масових заходах, де їм надається можливість спілкування один з одним та з іншими ровесниками. Протягом 2015 року фахівцями Центру спільно з Районною організацією Товариства Червоного Хреста України,  Районним будинком культури, Районним будинком дитячої та юнацької творчості крім групових занять підготовлено та проведено ряд масових заходів для дітей-інвалідів та їх батьків, які не проходять реабілітацію у Центрі: День матері у травні, до Дня захисту дітей у червні, до  Міжнародного Дня інвалідів, Дня Святого Миколая у грудні. Також 29 грудня вперше  проведено районне свято - Новорічний ранок для дітей-інвалідів. Ці масові заходи проводилися також для популяризації роботи Центру та залучення до нього дітей-інвалідів, які з різних причин не відвідують Центр.
Організація роботи Центру та надання реабілітаційних послуг протягом року забезпечувалася відповідними фахівцями. Згідно штатного розпису у Центрі працює 5,25 штатних одиниць. Крім директора, головного бухгалтера (0,75 посадового окладу) та прибиральниці (0,25 посадового окладу), працюють фахівці: учитель - реабілітолог, учитель - логопед, практичний психолог, сестра медична з масажу, фахівець з фізичної реабілітації).
Всі спеціалісти Центру, крім вчителя-реабілітолога, працюють за сумісництвом на 0,5 посадового окладу. 
Для медичного супроводу та консультативної роботи працює лікар-невролог  на 0,25 посадового окладу.
Спеціалісти центру, крім надання реабілітаційних послуг протягом року займалися також методичною та консультаційною роботою з інвалідами та батьками, що утримують дітей-інвалідів. Ними підготовлено ряд методичних матеріалів.
Новим в роботі Центру у 2015 році було те, що на його базі проходили практику двоє студентів вищих навчальних закладів: Ужгородського національного університету – студент по спеціалізації фізична реабілітація; Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника – по спеціалізації практичний психолог.
З року в рік зростає кількість пацієнтів Центру та наданих реабілітаційних послуг, що видно з наведених вище показників. І якщо в попередні роки в існуючих на той час умовах, тобто за відсутності власних обладнаних приміщень Центр не міг залучити до роботи кількість працівників у відповідності до передбаченої у Положенні про Центр структури та згідно Типових штатних нормативів чисельності працівників реабілітаційної установи  змішаного типу затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19.07.2010 №194. В цьому не було ні обґрунтованої доцільності ні необхідності. В теперішній час ситуація значно покращилася, про що наведено нижче. Проте, на сьогодні Центр взагалі не має власної структури.  В цей же час діюче Положення про Центр не відповідає потребам сьогодення. Так, в Положенні передбачено цілий ряд кабінетів і відділень, які в теперішніх умовах недоцільні, чи в них не має потреби. Через це, а також через відсутність необхідного фонду заробітної плати, не набрано відповідних фахівців які необхідні сьогодні. Також в Положення про Центр необхідно внести ряд суттєвих доповнень та уточнень. Тому пропонується на розгляд депутатів окремим питанням нова редакція Положення про Центр, де усунуто недоліки попередньої структури та враховано реальний стан і можливості Центру.
Життєдіяльність Центру у 2015 році забезпечувалася за рахунок коштів місцевого бюджету.  За рік  були профінансовані в повному обсязі видатки на заробітну плату в сумі 277,3 тис.грн., комунальні послуги в сумі 3,947 тис.грн. та капітальні видатки в сумі 51,09 тис. грн. чим погашено заборгованість перед підрядником за 2014 рік в сумі 29,0 тис. грн., виконано ремонтних робіт на 20 тис. грн., та 2,084 тис. грн. за виготовлення проектно-кошторисної документації. Для наглядності  наведемо видатки в порівнянні з 2014 роком в таблиці.

Таблиця 1.
рік
Затверджено коштів
 (тис. грн.)
Профінансовано коштів
 (тис. грн.)
Відсоток (%)
поточні видатки
капітальні видатки
разом
поточні видатки
капітальні видатки
разом
2014
266,5
37,4
303,9
261,3
8,39
269,7
88,7
2015
298,7
51.1
349,8
298,2
51,1
349,3
99,9


Слід відмітити, що вперше, з часу створення Центру, видатки на його утримання профінансовані в повному обсязі.  В тому числі погашено заборгованість перед підрядником в сумі 29,0 грн за 2014 рік та намітилися позитивні зрушення у фінансуванні робіт по капітальному ремонту, через що протягом року проведено капітальний ремонт ще двох приміщень Центру. Це дало можливість значно покращити умови праці співробітників, надання реабілітаційних послуг пацієнтам Центру.
Поточні видатки Центру використовувалися, в основному, на виплату заробітної плати та відповідних нарахувань на неї, а також на утримання Центру, придбання обладнання і канцелярських товарів. Конкретні цифри наведено в таблиці 2 (в тис.грн.).

Таблиця 2.
Рік
Затверд-жено
коштори-сом
(поточні видатки)
Касові видатки
Відсо-ток фінан-суван-ня, %
Заробітна плата
Нараху-вання на зарплату
Видатки на утримання та придбання інвентаря,
обладнання
Забор-гован-ість
2014
266,54
261,3
98,0
192,3
59,18
9,78
-0,15
2015
298,75
298,2
99,8
210,5
67,3
21,0
0

Як видно з таблиці фінансування видатків загального фонду в 2015 році в порівнянні з 2014 роком зросло. Видатки на заробітну плату в порівнянні з попереднім роком зросли за рахунок росту тарифних ставок. Також збільшилися видатки на утримання в звязку з переходом у власні приміщення, необхідності їх облаштування та оплати комунальних послуг.
Виходячи з вищенаведеного слід відмітити, що в діяльності Центру протягом 2015 року відбувся ряд позитивних змін:
1.Фінансування видатків на капітальний ремонт приміщень дало змогу покращити умови роботи працівників Центру та умови надання реабілітаційних послуг;
2.За рахунок проведеної роботи по залученню дітей-інвалідів до Центру, в тому числі через популяризацію його роботи, проведення масових заходів, майже в два рази збільшилася кількість пацієнтів та більше ніж у три рази кількість наданих реабілітаційних послуг;
3.Фахівцями Центру накопичено певний позитивний досвід роботи, що дало можливість батькам, які утримують дітей-інвалідів повірити в можливості Центру, через що Центр почали відвідувати діти-інваліди з віддалених населених пунктів, тобто Центр почав оправдовувати назву «районний»;
4.Вищі учбові навчальні заклади почали направляти студентів для проходження практики, в тому числі переддипломної.
5.Робота Центру систематично висвітлюється в мережі Інтернет в блозі: ТЕРИТОРІЯ ДОБРА І МИЛОСЕРДДЯ Рахівський районний реабілітаційний центр для інвалідів та дітей-інвалідів. 

Однак, основними проблемами в роботі Центру залишаться ті ж, які були в попередньому році та нові:
1.Мізерне фінансування видатків на проведення капітального ремонту приміщень Центру, через що умови роботи Центру далекі від необхідних;
2.Відсутність фінансування на придбання необхідного  спеціального обладнання, компютерної техніки;
3.Недостанє забезпечення кадрами - у зв’язку із збільшенням кількості пацієнтів Центру, росту навантаження, назріла необхідність переведення фахівців із роботи по сумісництву на основну роботу або залучення нових фахівців на повний посадовий оклад.

Вирішення цих проблем в поточному році дасть можливість Центру покращити роботу по наданню реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам в необхідному обсязі і належної якості.Директор                                                                                       М.В.Будніков

Немає коментарів:

Дописати коментар