понеділок, 6 лютого 2017 р.

Працюємо стабільно, але проблеми залишаються не вирішеними.


Про роботу Рахівського районного реабілітаційного центру
для інвалідів та дітей-інвалідів  у 2016 році:
Щороку публікуючи звіти про свою роботу за звітний рік ми прагнемо поділитися з громадськістю своїми досягненнями та висвітлити наболілі проблеми, які з року в рік не вирішуються, та не дають можливість центру нормально працювати.

Рахівський районний реабілітаційний центр для інвалідів та дітей-інвалідів (далі-Центр) протягом 2016 року організовував свою роботу у відповідності до Положення про Центр та затвердженого плану роботи.
Протягом звітного періоду реабілітаційні послуги в Центрі отримували інваліди та діти-інваліди, проте, як і в попередньому році, зусилля працівників Центру були спрямовані на надання реабілітаційних послуг дітям-інвалідам, як найбільш вразливій верстві населення.
Основним видом реабілітації, що використовується в Центрі, є соціальна реабілітація, яка проводилася в комплексі з психологічною  реабілітацією, що передбачає проведення психологічної діагностики особи дитини-інваліда, визначення і використання форм, методів, засобів, термінів і процедур психологічної корекції, консультування і психологічного прогнозування та  педагогічною реабілітацією – застосування засобів спеціального навчання і виховання дітей з обмеженими можливостями з метою формування особи, яка має певний рівень знань. Крім цього використовувалися - логопедична корекція, фізична реабілітація та масаж.
Основні напрямки роботи Центру – соціально-оздоровчі заходи (в т. ч. лікувальний масаж та лікувальна фізкультура); виявлення та розвиток індивідуальних здібностей дитини; педагогічна корекція; навчальні індивідуальні та групові заняття; казкотерапія; формування навичок між особистого спілкування; освоєння навичок самообслуговування; логопедична корекція;  розвиток фізичних здібностей;  психологічна діагностика особистості дитини-інваліда; надання консультативної  допомоги сім’ям, які мають дитину-інваліда.

Фахівці використовують індивідуальну та групову форми занять з дітьми-інвалідами. Індивідуальні проводяться безпосередньо у Центрі, групові – у Центрі та Центральній районній бібліотеці. Масажні процедури та заняття з фахівцем з фізичної реабілітації проводяться у визначені часи в кабінеті з фізичної реабілітації, а з інвалідами та дітьми-інвалідами, які не рухаються, або малорухливі – безпосередньо за місцем проживання.
Реабілітаційний курс проводився по індивідуальних програмах реабілітації за рішенням реабілітаційної комісії Центру. Тривалість одного курсу реабілітації дитини - інваліда складала, в середньому, 2 місяці. Всі реабілітаційні послуги фахівцями Центру надаються безкоштовно. Зарахування в Центр пацієнтів здійснювалося за направленням управління соціального захисту населення Рахівської райдержадміністрації, куди їх скеровують лікувальні установи, та за заявами батьків із поданням необхідних документів.
Протягом 2016 року у Центрі реабілітаційні послуги отримали всього 57 осіб, з них дітей – інвалідів  43. Для порівняння кількості осіб, що отримали реабілітаційні послуги, наведемо таблицю.
Таблиця 1.
N
з/п
Діти-інваліди
Інваліди
Всього
осіб з інвалідністю
Надано реабілітаційних послуг
2014
29
3
32
1641
2015
44
13
57
5913
2016
43
14
57
6193

З таблиці видно, що динаміка кількості осіб з інвалідністю, які отримують реабілітаційні послуги в Центрі – позитивна, зокрема щодо інвалідів, при цьому також зростає кількість наданих послуг.
Вікова категорія дітей-інвалідів  від 2 до 18 років, інвалідів від 18 до 60 років. За захворюваннями: ДЦП, порушення опорно-рухового апарату, ВВР головного мозку, нейросенсорна глухота, синдром Дауна та інші.
Контингент пацієнтів Центру стабільний – це діти-інваліди з м.Рахова, с.Костилівки та с.Богдан, а інваліди з м.Рахова. Проте, якщо в 2015 році  вперше Центр відвідували діти-інваліди з віддалених населених пунктів – сіл Водиця та Богдан, інвалід із смт.Великий Бичків, то в 2016 році  діти-інваліди з с.Чорна Тиса.
Сприяючи інтеграції дітей-інвалідів в суспільне життя, їх соціалізації фахівці Центру протягом 2016 року підготовали та провели цілий ряд групових занять, таких як,  казкотерапія «Коза-дереза»,  до Міжнародного жіночого дня - 8 Березня, до дня Пасхи «Великодне свято», до Дня матері, до Дня вчителя – «Школа –дорога в життя»,  «Осінь-чарівниця», до Дня Святого Миколая. Крім цього, дти-інваліди активно залучалися до участі у концертній програмі до Дня захисту дітей під час творчого звіту районного будинку дитячої і юнацької творчості, брали участь у проведенні Міжнародного дня осіб з інвалідністю, в Новорічному святі.
Масові заходи проводилися також для популяризації роботи Центру та залучення до нього дітей-інвалідів, які з різних причин не відвідують Центр.
Організація роботи Центру та надання реабілітаційних послуг протягом року забезпечувалася відповідними фахівцями. Згідно штатного розпису у Центрі працює 5,25 штатних одиниць. Крім директора, головного бухгалтера (0,75 посадового окладу) та прибиральниці (0,25 посадового окладу), працюють фахівці: учитель - реабілітолог, учитель - логопед, практичний психолог, сестра медична з масажу, фахівець з фізичної реабілітації).
Всі спеціалісти Центру, крім вчителя-реабілітолога, працюють за сумісництвом на 0,5 посадового окладу. 
Для медичного супроводу та консультативної роботи працює лікар-невролог  на 0,25 посадового окладу.
Спеціалісти центру, крім надання реабілітаційних послуг протягом року займалися також методичною та консультаційною роботою з інвалідами та батьками, що утримують дітей-інвалідів. Ними підготовлено ряд методичних матеріалів.
Позитивним в роботі Центру є те на його базі студенти Вищих учбових закладів проходять виробничу практику. Так, у 2015 році виробничу практику проходили двоє студентів, у 2016 році – один студент.
Протягом останніх двох років кількість пацієнтів Центру є стабільною, хоча кількість наданих реабілітаційних послуг зросла, що видно з наведених вище показників. Це забезпечує фахівців Центру відповідним навантаженням. В попередні роки, в існуючих на той час умовах, тобто за відсутності власних обладнаних приміщень не було можливості залучити до роботи необхідну кількість працівників у відповідності до передбаченої у Положенні про Центр структури та згідно Типових штатних нормативів чисельності працівників реабілітаційної установи  змішаного типу затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19.07.2010 №194. В цьому не було ні обґрунтованої доцільності ні необхідності. В теперішній час ситуація значно покращилася. Центр має власні обладнанні приміщення. Проте, нажаль, Центр взагалі як не мав, так і не має власної структури.  З початку діяльності Центру це було повязано з тим, що Положення про Центр до лютого 2016 року не відповідало потребам сьогодення. Так, в Положенні було передбачено цілий ряд кабінетів і відділень, які в теперішніх умовах недоцільні, чи в них не було потреби. Також не можна було внести зміни у шатний розпис,  внести пропозиції по збільшенню фонду заробітної плати, через що неможливо було  набрати відповідних фахівців, які необхідні сьогодні. Окрім цього в Положення про Центр необхідно було внести ряд суттєвих доповнень та уточнень. Тому в лютому 2016 року сесія районної ради розглянула питання Про внесення змін до рішення районної ради від 16 лютого 2011 року №80 «Про Рахівський районний реабілітаційний центр для інвалідів та дітей-інвалідів». Рішенням сесії затверджена нова редакція Положення про Центр, де усунуто недоліки попередньої структури та враховано реальний стан і можливості Центру та делеговано управлянню соціального захисту населення Рахівської РДА цілий ряд повноважень.
Також, сесією районної ради у червні 2016 року внесено зміни у Положення про Рахівський РРЦІДІ, якими передбачено надання реабілітаційних послуг іншим категоріям осіб за рішенням Засновника, та прийнято окреме рішення про надання безкоштовних послуг учасникам антитерористичної операції.
Ці зміни дають змогу Центру, з одного боку, більше уваги приділяти учасникам АТО шляхом забезпечення їх безкоштовними реабілітаційними послугами і, як наслідок, покращення їх фізичного та психоемоційного стану, з другого боку -  розвиватися: покращувати матеріально-технічну базу, підбирати нові кадри, збільшувати кількість пацієнтів. Проте, за час, що минув, кошти для створення умов, як з надання реабілітаційних послуг учасникам АТО, так і взагалі для покращення матеріально-технічної бази Центру, в тому числі і для продовження капітального ремонту приміщень, не виділялися. Також питання приведення структури Центру та штатного розпису у відповідність до Типових штатних нормативів чисельності працівників реабілітаційної установи  змішаного типу не розглядалося через те, що не дивлячись на неодноразові звернення до райдержадміністрації про необхідність винесення змін в штатний розпис, тобто заповнення вакансій, збільшення видатків на фінансування відповідних посадових окладів у відповідності до Типових штатних нормативів чисельності працівників реабілітаційної установи  змішаного типу також не розглядалося.
Життєдіяльність Центру протягом звітного періоду забезпечувалася за рахунок коштів місцевого бюджету. В 2016 році всі видатки були профінансовані в повному обсязі, в т.ч. на заробітну плату 331,5 тис.грн., комунальні послуги в сумі 6,5 тис.грн. інші видатки в сумі 7,9 тис. грн., разом 345,9 тис. грн.
Для наглядності  наведемо видатки за 2016 рік в порівнянні з 2015 роком в таблиці.
Таблиця 2.
рік
Затверджено коштів
 (тис. грн.)
Профінансовано коштів
 (тис. грн.)
Відсоток (%)
поточні видатки
капітальні видатки
разом
поточні видатки
капітальні видатки
разом
2015
298,7
51.1
349,8
298,2
51,1
349,3
99,9
2016
346,9
0
346,9
346,0
0
346,0
99,8


Слід відмітити що видатки на утримання Центру профінансовані в повному обсязі.  Проте, поточні видатки Центру використовувалися, в основному, на виплату заробітної плати та відповідних нарахувань на неї, а також на утримання Центру, придбання канцелярських товарів. Конкретні цифри наведено в таблиці 3 (в тис.грн.).

Таблиця 3.
Рік
Затверд-жено
коштори-сом
(поточні видатки)
Касові видатки
Відсо-ток фінан-суван-ня, %
Заробітна плата
Нараху-вання на зарплату
Видатки на утримання та придбання інвентаря,
обладнання
Забор-гован-ість
2015
298,75
298,2
99,8
210,5
67,3
21,0
0
2016
346,9
346,0
99,8
277,3
54,2
14,5
0

Як видно з таблиці фінансування видатків загального фонду в 2016 році в порівнянні з 2015 роком зросло. Видатки на заробітну плату в порівнянні з попереднім роком зросли за рахунок росту тарифних ставок. При цьому зменшилися видатки на утримання Центру в зв’язку із зменшенням фінансування видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю.  

Виходячи з вищенаведеного слід відмітити, що протягом 2016 року Центр працював стабільно. Позитивним в роботі центру протягом 2016 року є таке:
1.За рахунок проведеної роботи вдалося забезпечити практично на рівні 2015 року залучення дітей-інвалідів до Центру, в тому числі через популяризацію його роботи, проведення масових заходів;
2.При однаковій кількості пацієнтів збільшилася кількість наданих реабілітаційних послуг;
3. Продовжили відвідувати Центр діти-інваліди з відділених населених пунктів;
4.Вищі навчальні заклади продовжили направляти студентів на виробничу практику;
5.Робота Центру протягом 2016 року систематично висвітлювалася в мережі Інтернет в блозі: ТЕРИТОРІЯ ДОБРА І МИЛОСЕРДДЯ Рахівський районний реабілітаційний центр для інвалідів та дітей-інвалідів та в районній народній газеті «Зоря Рахівщини». 
Однак, основними проблемами в роботі Центру залишаться ті ж, які були в попередніх роках:
1.Відсутність фінансування видатків на проведення капітального ремонту приміщень Центру, через що умови роботи Центру далекі від необхідних, в тому числі не забезпечено надання реабілітаційних послуг учасникам АТО;
2.Відсутність фінансування на придбання необхідного  спеціального обладнання, компютерної техніки;
3.Недостанє забезпечення кадрами - у зв’язку із збільшенням кількості пацієнтів Центру, росту навантаження, давно назріла необхідність переведення фахівців із роботи по сумісництву на основну роботу або залучення нових фахівців на повний посадовий оклад, що неможливо зробити через недостатній фонд заробітної плати.
 Слабка матеріально-технічна база Центру, неукомплектованість необхідними фахівцями не дає можливість забезпечувати інвалідів та дітей-інвалідів необхідним реабілітаційними послугами відповідної якості та обсягах.
Над вирішенням цих проблем в поточному році буде працювати колектив Центру.


                                                                           Михайло Будніков,

директор Центру

Немає коментарів:

Дописати коментар